ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงานได้ไปแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหอพระ( 30-10-2563 )
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำครูแนะแนวแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นัก อ่านต่อ...
อาจารย์แผนกวิชาช่างกลได้แนะแนวการศึกษาโควตาพิเศษ ณ โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่( 30-10-2563 )
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำครูแนะแนวแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นัก อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม( 22-07-2563 )
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ รับมอบเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว,โต๊ะ จำนวน 5 ตัว และที่นั่งเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว จัดทำโดยคณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างเทคนิคอุตสา อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดทำเก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ,ที่นั่งเอกนประสงค์( 22-07-2563 )
วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เยี่ยมและให้คำชี้แนะแก่คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างเทคนิคพื้นฐาน ในการจัดทำเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว, อ่านต่อ...
แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสันกำแพง( 22-07-2563 )
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูแนะแนว แผนกวิชาช่างกลโรงงาน, แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, แผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ในงานเป อ่านต่อ...
แผนกวิชาช่างกลโรงงานร่วมเก็บขยะวันลอยกระทง( 13-11-2557 )
เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช. 1 จำนวน 100 คน ร่วมแรงร่วมใจกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ และกระทงประดิษฐ์ที่ติดค้างริมฝั่งแม่น้ำ อ่านต่อ...
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24( 04-02-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรร อ่านต่อ...