แผนกวิชาช่างกลโรงงานร่วมเก็บขยะวันลอยกระทง( 13-11-2557 )
เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช. 1 จำนวน 100 คน ร่วมแรงร่วมใจกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ และกระทงประดิษฐ์ที่ติดค้างริมฝั่งแม่น้ำ อ่านต่อ...
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24( 04-02-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรร อ่านต่อ...